Овај одбор формиран је почетком 2020. године на захтев чланова Удружења, и тренутно га чини 8 активних чланова, који су по формирању мапирали релевантне локалне актере и припремили годишњи акциони план.

Додатно, успостављен је контакт са Фондом за заштиту животне средине и енергетску ефикасност, као и са Заводом за заштиту културно-историјског и природног насљеђа Републике Српске, као двије главне референтне институције у овој области.

Чланови Одбора већ су припремили један приједлог пројекта „Израда студије о станишту и очување станишта гнијежђења орла бијелорепана у Босни и Херцеговини“ који је достављен на одлучивање.