DemocracyHereDemocracyNow Logo BlackEN Scaled

Синдикално едукативни центар постаје дио Европске кампање демократија сада | Демократија овдје

Пројекат “Омладински глас за ширење демократије” један је од првих 13 пројеката подржаних на европском нивоу од стране Европске омладинске фондације Савјета Европе у оквиру кампање Демократија овдје | Демократија сада!

Реализацијом овог пројекта у периоду мај-септембар 2022. године, Синдикално едукативни центар пружиће прилику младим људима из Босне и Херцеговине да се и њихов глас и приједлози чују, те да узму активно учешће у свим активностима планираним у оквиру кампање.

Демократија овдје | Демократија сада је омладинска кампања Савјета Европе за ревитализацију демократије и за јачање међусобног повјерења између младих људи и демократских институција и процеса. Кампања се фокусира на приступ људским правима, учешће младих у процесима од значаја и утицај дигитализације као фактора демократизације.

Заснована је на активностима младих људи и омладинских организација на локалном, националном и међународном нивоу, уз подршку националних контакт тачака и европских партнера. Ове активности подржава и повезује Савјет Европе, а резултати и приједлози који проистекну из исте биће организовани и интегрисани у заједнички позив за акцију. Кампања је демократска: млади људи и њихове организације истражују тему ревитализације демократије и дају приједлоге који ће се преточити у политику и програме на нивоу Савјета Европе.

Кампања ће укључити и два велика међународна догађаја – Недељу демократске акције, која ће се одржати у Стразбуру између 27. јуна и 2. јула 2022. године, окупљајући 500 активиста кампање и Евалуациону кампању која ће одржати у Будимпешти између 12. и 15. децембра, како би се сумирали резултати и предложиле даље активности.

На веб страници https://www.coe.int/en/web/democracy-here-now/home можете пронаћи информације о активностима на локалном, националном и међународном нивоу, као и корисне ресурсе и идеје.