Dr. Mladena Stojanovića 43/27
78000 Banja Luka

Republika Srpska
Bosna i Hercegovina

sindikalno.edukativni.centar@gmail.com
https://www.seccentar.org

JIB 4404278640009

Br. žiro-računa 562-099-81447389-66, NLB Banka Banja Luka