Главни циљеви Удружења усмјерени су на промоцију и заштиту људских права (укључујући мањинска, родна и радна права), као и на борбу против негативних појава које угрожавају та права (углавном кроз образовање, информисање, подизање свијести и заговарање). Дјелујемо на различитим пољима и са различитим циљним групама, што наше пројекте чини прилично разноликим, иако сви они служе истом циљу. Током последње 2 године СЕЦ је спровео сљедеће активности:

КОМПАС национални курс за образовање младих о људским правима „Родна равноправност – праведно друштво“

Пројекат је реализован у првој половини 2020. године уз подршку Одјељења за младе Савјета Европе. Фокусиран је на промоцију и заштиту родне равноправности у Босни и Херцеговини, те јачање капацитета младих жена – синдикалних лидерки и активисткиња да се боре за бољи положај жена, како у оквиру својих синдиката, тако и у друштву уопште. Обухватио је 24 учеснице које су након истог наставиле са активних дјеловањем у својим локалним заједницама.

Партиципативни приступи у изради локалних стратешких докумената: активни млади за локални развој

Пројекат је реализован током 2019. године уз подршку Европске омладинске фондације Савјета Европе. Циљ истог био је изградња капацитета различитих актера града Добоја –  администрације, невладиних организација, спортских и културних удружења, парламената младих и омладина политичких странака, неформалних група младих, како би сарадњу подигли на виши ниво и почели да учествују у развоју локалних докумената на транспарентан, партиципативан начин.

Животни шампиони – стварање бољих перспектива кроз спорт

Пројекат је реализован током 2018/2019. године уз подршку Европске омладинске фондације Савјета Европе. Обухватио је едукативни рад са спортским актерима – фудбалским тренерима и дјецом и младима на тему борбе против негативних појава (говор мржње, нетолеранција, дискриминација, родна неједнакост) у спорту и кроз спорт,прије свега – како их правилно и правовремено препознати и реаговати на њих. Овом приликом, одлучили смо се за рад у спортском пољу због огромног утицаја спорта на живот младог појединца, користећи спорт као средство за образовање и канал за комуникацију и промоцију позитивних друштвених вриједности.

Поред тога, учествовали смо у реализацији сљедећих пројеката као ко-организатори:

Синдикати и њихове омладинске секције: нови подстицај за партиципацију младих

Пројекат се реализује током 2020. године уз подршку Европске омладинске фондације Савјета Европе. Спроводи се у партнерству са организацијама из 5 земаља, са циљем да се покаже да, уколико су оснажене и информисане правилно и правовремено, секције младих у оквиру синдиката могу доњети истинске промјене унутар цивилног друштва, интегришући нову енергију, теме од значаја за младе и нове подкатегорије младих које ће бити активне и ангажоване.

КОМПАС регионални курс за образовање младих о људским правима са младима „Твоја права су битна – учи, дијели, примјени“

Пројекат је реализован 2019. године уз подршку Одјељења за младе Савјета Европе, као ко-организатор са Развојним центром за младе из Београда.Пројекат је фокусиран на радна права младих, отварајући дијалог о њиховој истинској примјени и појавама које их угрожавају у радном окружењу.

Права на раду, рад на правима

Пројекат је реализован 2018/19. године уз подршку Европске комисије кроз програм ЕРАСМУС+. реализован у партнерству  6 држава од којих су 2 чланице ЕУ, овај пројекат усмјерен је на радна права младих , појаве које их угрожавају и расположиве механизме заштите, полазећи од значаја радног живота сваког младог појединца за његово опште добро, лични и професионални развој.

Такође, учествовали смо активно у процесу израде Политике за младе Града Добоја за период 2020-2025. година, координирајући процес у сарадњи са Градском управом. Током истог, Удружење је провело широке консултације уз укључивање свих актера од значаја, те припремило и поднијело нацрт акта.  Документ је прошао јавну расправу и почетком јуна 2020. усвојен је од стране Скупштине Града, након периода од више од 11 година, у којем Град није имао документ којим би била уређена његова омладинска политика.