Најмасовнији одбор у оквиру СЕЦ, чији је фокус тренутно на младима и њиховим радним правима; оснаживању и обучавању младих и других категорија запослених за промоцију и заштиту права, али и укључивање у синдикалне преговоре.

На иницијативу женског дијела Удружења, овај Одбор све више се бави и различитим темама из области родне равноправности.

У претходном периоду, иницијатор сарадње са синдикатима како из земље, тако и из региона. У наредним недјељама, Одбор планира да посвети већу пажњу све израженијем проблему негативне дискриминације од стране послодаваца засноване на здравственом стању појединаца, управо како би допринио да припадници различитих осјетљивих група остваре своје пуне личне и професионалне потенцијале у друштву.