Јована Комленић (1991) дипломирала је на Правном факултету Универзитета у Бања Луци. Током 2016/17. године обављала је послове дипломираног правника/приправника у Бироу Мркоњић Град, да би током прве половине 2018. године обављала послове вишег стручног сарадника за савјетодавни рад са незапосленим лицима у Бироу Бања Лука. Од друге половине 2018. до данас обавља послове вишег стручног сарадника за правне, опште и кадровске послове у Филијали Бања Лука.

У 2014. години била је полазник ПРО БОНО АКАДЕМИЈЕ (online академија), која представља студентски рад на рјешавању правних проблема грађана.

Јована посвјећује велику пажњу свом даљем стручном усавршавању. Успјешно је завршила едукацију за писање приједлога пројеката организовану од стране Центра за афирмацију и развој Бања Лука; напредни програм развоја компетенција за послове посредовања у запошљавању организован од стране Youth Employment Project (YEP) и Швицарске агенције за развој и сарадњу (SDC); тренинг изградње капацитета организација у припреми и писању пројектних приједлога организован од стране Regional Youth Cooperation Office – RYCO и OSCE Mission to Bosnia and Herzegovina.

Од јуна 2017. године члан је Актива младих Синдиката управе Републике Српске. У том периоду, узела је активно учешће у „Љетњој синдикалној школи младих лидера 2018“ организованој од стране Синдиката управе РС и Синдикално едукативног центра, као и на КОМПАС регионалном тренинг курсу о образовању младих за људска права организованом од стране Развојног центра за младе Београд и Синдикално едукативног центра (април 2019).

Од јуна 2019. године предсједница је Актива жена Синдиката управе Републике Српске и од тада учествовала је на бројним семинарима и едукацијама из области радног права, од којих се посебно истиче регионални тренинг курс “Права у раду – рад на правима”, реализован кроз ЕРАСМУС+ програм Европске комисије.

Од септембра 2019. године чланица је управног одбора Мреже младих Европске асоцијације синдиката јавних служби (EPSU).

Активна у СЕЦ од оснивања Удружења, најприје као активисткиња, а потом и као чланица пројектног тима, стављајући фокус на питања из области родне равноправности.