Милорад Митровић рођен је у Кључу, 1. августа 1984. године. На Правном факултету Универзитета у Бањој Луци 2008. године стекао звање дипломирани правник, а 2013. године стекао звање магистра грађанско-правних наука.

У периоду од 2008. године до данас запослен на радном мјесту виши стручни сарадник за припему прописа у Влади Републике Српске, Министарству рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске.
2017. године изабран за секретара Синдиката управе Републике Српске, гдје обавља стручне и повјерене послове на заштити права радника. Активно учествује на заштити права радника и социјалном дијалогу на свим нивоима организовања. 2014. године изабран за предсједника синдикалне организације у Министарству рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске. У периоду 2014-2017. године обављао дужност предсједника Актива младих Синдиката управе Републике Српске, у оквиру којег се нарочито залагао за заштиту и побољшање права и интереса младих на нивоу синдикалног организовања и код послодавца.

Предавач и тренер на тему заштите права на националном и међународном плану у погледу радних и социјалних стандарда, здравствене заштите, заштите здравља на раду, заштите материнства, младих и лица са инвалидитетом, спречавању и сузбијању дискриминације.