Рођен у Добоју, 19.03.1977. гдје и данас живи и ради. Основну и средњу завршио у Добоју, у Источном Сарајеву завршио факултет и стекао звање дипломираног менаџера јавне управе.

Од 1999. године запослен у Фонду здравственог осигурања Републике Српске на различитим пословима, тренутно у финансијама.

Од 2013. у синдикату Фонда здравственог осигурања обавља функцију предсједника синдикалне организације Добој, а од 2016. је члан Републичког одбора и члан Предсједништва Синдиката управе Републике Српске.