Рођен у Бањалуци 11.10.1973. године, гдје и данас живи и ради. По занимању је дип. инг. шумарства запослен у Синдикату управе Републике Српске на мјесту потпредсједника. Од 2007. године до 2018. године и избора за потпредсједника СУРС-а, радио је у Републичком заводу за статистику РС на пословима вишег стручног сарадника.

Посједује сертификат Шведског завода за статистику за методологију истраживања (употреба савремених статистичких метода као основа за реализовање анкета). Поред тога, Синиша је стручњак за напредну и професионалну софтверску апликацију СПСС и САС која се користи за обједињавање приказа и анализу статистичких података.

Такође посједује ЕnvlS сертификат за управљање пројектним циклусом и ECDL европску лиценцу за рачунарске перформансе. Одликује га одлично познавање програма за снимање и продукцију видео материјала, као и течно знање енглеског језика (ниво Ц1).

Један од оснивача СЕЦ, у којем обавља улогу програмског координатора. Аутор и координатор испред Синдикално едукативног центра за следеће пројекте и активности:

  1. Регионални КОМПАС тренинг курс о образовању младих за људска права 2019: Твоја права су важна – научи, дијели, примјени, у регионалном партнерству, уз подршку Одјељења за младе Савјета Европе;
  2. Права у раду, рад на правима, у међународном партнерству, кроз ЕРАСМУС+: КА2 – Јачање капацитета у омладинском пољу/Прозор за Западни Балкан;
  3. Партиципативни приступи у развоју локалних стратешких докумената: активни млади за даљи локални развој, уз подршку Европске омладинске фондације Савјета Европе;
  4. КОМПАС национални тренинг курс за образовање младих о људским правима 2020: Родна равноправност – праведно друштво, уз подршку Одјељења за младе Савјета Европе;
  5. Синдикати и њихове омладинске секције: нови подстицај за учешће младих, у регионалном партнерству, уз подршку Европске омладинске фондације Савјета Европе;
  6. Лицем у лице са локалном администрацијом, коју ће спроводити СЕЦ од средине септембра 2020, уз подршку RYCE фонда за младе.

Организатор, тренер и учесник на више од 50 тренинга на теме припреме пројеката и управљања пројектним циклусом, јавног заговарања и лобирања, јавног и медијског наступа, односа са јавношћу и стратешке комуникације, социјалног дијалога, као и процеса европских интеграција и улоге земаља кандидата унутар њега.

Ожењен, отац троје деце.