Ispitivanje Potreba Mladih Doboj 02

Са младима за младе – реализовано испитивање потреба младих Добоја

Млади Града Добоја кроз низ консултативних активности били су у прилици да изнесу своје мишљење о томе како би се могли унаприједити постојећи садржаји локалне заједнице.

Како би дошли до реалног стања по питању потреба младих, представници Синдикално едукативног центра и млади активисти реализовали су online истраживање на узорку од преко 150 младих, као и неколико фокус група са различитим узрасним категоријама младих, као и младима различитих интересовања – неформалним групама младих, даровитим појединцима, спортистима/кињама, младима који су окончали студије итд.

Жеља нам је да сви приједлози и препоруке које ће Удружење упутити градској власти представљају одраз реалних потреба младих суграђана, те је након реализованог истраживања, спроведена свеобухватна анализа прикупљених одговора и припремљена студија „Анализа положаја младих са приједлозима даљег поступања“. Иста ће ускоро постати јавно доступна и представљена градској власти Града Добоја.
Млади, отворени смо за све ваше додатне приједлоге и коментаре који би се могли наћи у документу у припреми!