Participativni Pristupi 01

Још један успјешан пројекат иза нас – у сусрет потребама младих Добоја

Пројекат „Партиципативни приступи у развоју локалних стратешких докумената: активни млади за локални развој“ успјешно је приведен крају. Млади из Добоја су од септембра до децембра добили прилику да уче о доступним механизмима за учешће у животу локалне заједнице, али и да учествују у креирању порука које су жељели да пошаљу својим вршњацима.

Резултати су бројни, ипак – најважнијим сматрамо тај што је остварен дијалог са великим бројем младих из различитих категорија (омладинским активистима, младима из неформалних група, младима из локалне администрације и медија, младима из спортских и културних удружења), који је резултирао израдом свеобухватне студије о положају младих у Граду Добоју са приједлозима за даље поступање како би се исти унаприједио.

Комуникацијом са различитим групама младих, али и представницима локалне администрације, уочена је потреба да се систематски приступи креирању локалне омладинске политике која би се базирала на важном стратешком документу – локалној стратегији за младе, што сматрамо посебном вриједношћу реализоване активности.

Пројекат је резултирао и сетом препорука са финалног скупа, као и спотом за подизање опште свјести о значају активног учешћа младих у животу локалне заједнице који је промовисан у оквиру кампање „Млади обликују заједницу: Добој – град младих“.

Спровођење пројекта подржала је Европска омладинска фондација Савjета Европе.