Received 3002939293296558~2

Општина Станари направила први корак ка кохерентној политици за младе

Важно је створити предуслове и увести адекватне услуге и садржаје да се млади задрже и да своје знање ставе у службу даљег развоја општине Станари – заједнички је став руководства Општине и представника Синдикално едукативног центра, до кога се дошло на састанку одржаном 31. августа 2021.

Том приликом начелник Општине Радојица Ћелић са сарадницима угостио је делегацију СЕЦ предвођену предсjедником Божом Марићем, како би разговарали о детаљима сарадње у оквиру процеса израде Политике за младе општине Станари за период 2022-2026. године.

Истакнуто је како је постављање квалитетног стратешког оквира на бази реалних потреба и приоритета локалне заједнице неопходан предуслов да се почне са активностима усмjереним на унапређење положаја младих. Управо стога и сам процес израде овог битног локалног документа биће обиљежен транспарентношћу и укључивањем свих заинтересованих страна – младих, представника локалне администрације, локалних институција и удружења грађана којима су у портфолију теме од значаја за младе, али и свим другим појединцима жељним да дају допринос кроз приједлоге и коментаре.

Иако ће процес са стручне стране координирати експертски тим СЕЦ, документ ће рефлектовати све идеје, информације и податке прикупљене током ситуационе анализе положаја младих на локалном нивоу, фокус група са различитим циљним групама и пратећег истраживања о приоритетним темама. По изради документа, а након спровођења неопходних административних процедура, биће организована и јавна расправа као увод у скупштинску дискусију, како би се усвојио документ по мјери становника општине Станари, а посебно његове омладинске популације.

“Данашњи састанак са општинским руководством и представницима различитих институција и организација са локала само је први корак у оснаживању омладинског сектора општине Станари. Наша је жеља да израду петогодишње политике за младе почну да прате редовни акциони планови, а да допринесемо и кроз различите обуке усмјерене ка подизању капацитета актера из заједнице о томе како да своје идеје обликују у пројектне приједлоге и почну да повлаче донаторска средства за исте. То сматрамо најбољим могућим доприносом даљем развоју локалне заједнице”, изјавио је након првог сета консултација Божо Марић.

 

 

Израда Политике за младе општине Станари предвиђена је пројектом “Млади за бољу будућност Станара” који реализује Синдикално едукативни центар у партнерству са Општином Станари, а уз подршку Европске омладинске фондације Савјета Европе.