Kompas Ilu

Најављујемо: Тренинг за младе синдикалне активистикиње

Синдикално едукативни центар из Бања Луке уз подршку Одељења за младе СавЈета Европе организоваће за младе синдикалне активисткиње од 24 до 35 година НАЦИОНАЛНИ ТРЕНИНГ КУРС О ОБРАЗОВАЊУ МЛАДИХ ЗА ЉУДСКА ПРАВА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ „Родна равноправност – равноправно друштво“. Тренинг ће бити одржан у другој недељи јула 2020. године у Требињу.

Циљ тренинга је да допринесе унапређењу положаја младих жена у Републици Српској (БиХ) кроз изградњу капацитета синдикалних представница да најприје у оквиру својих синдикалних организација, а потом и у широј друштвеној заједници, номинују и залажу се за питања од значаја за жене.

Учесницима ће бити приближен и КОМПАС – Приручник за образовање младих за људска права који годинама уназад представља најзначајнији ресурс активности из области неформалног образовања Савјета Европе, уз смјернице како да примјере и информације из истог користе за даље јачање положаја жена у друштву.

Више информација слиједи ускоро.