Doboj Mart 01

Консултације са младима у току – придружите се процесу

По окончању пројекта „Партиципативни приступи у изради локални стратешких докумената: активни млади за даљи локални развој“, подржаног од стране Европске омладинске фондације Савјета Европе, Синдикално едукативни центар доставио је Градској управи Добоја закључке и препоруке до којих је дошао у комуникацији са младима и другим заинтересованим странама.

Студија „Анализа положаја младих са приједлозима даљег поступања“ је указала да постоји потреба да се постави јасан стратешки оквир за младе у чијој основи би била петогодишња Омладинска политика Града Добоја, као централни документ свих даљих процеса и праваца развоја за младе.

У договору са највишим представницима Града, експертски тим Синдикално едукативног центра укључио се у процес израде документа, стављајући у центар процеса младог човјека, његове потребе и приоритете.

С тим у вези, прије израде Нацрта прикупио је више од 300 упитника различитих категорија младих; реализовао 7 фокус група са представницима младих, омладинских и спортских удружења, предшколских и школских установа и градске управе, те низ састанака са доносиоцима одлука. Преко 400 људи дало је своје приједлоге за садржај будућег документа и то нас чини поносним на отвореност, транспарентност и партиципативност реализованих активности током консултација са грађанима Добоја.

Као резултат истих, а на бази прикупљених података и деск истраживања реализованог заједнички са запосленима градске управе, настао је Нацрт документа „Омладинска политика Града Добоја за период 2020-2025. године“, који ће у наредним данима бити достављен представницима Града и чије се представљање Скупштини Града очекује у првој половини марта 2020.

По усвајању Нацрта поново ћемо водити широк консултативни процес, кроз јавне расправе и електронску комуникацију са грађанима, отворени за све додатне приједлоге и сугестије. Намјера је да ово буде документ свих грађана Добоја у чијем ће спровођењу учествовати сви актери који се баве младима, а све у сусрет заједничкој визији да Добој постане град по мјери младог човјека.